Loading Udalosti
  • This udalosť has passed.

8. septembra 2018

S radosťou vás pozývame na štvrté kolo SCP do už známej a obľúbenej lokality JM Vinárstvo Doľany. Už po štvrtý rok si môžete užiť beh, kolobežku a bike so svojim psíkom v krásnom prostredí viníc a po preteku si dopriať ochutnávku tých najlepších vín zo sklepov JM Vinárstva Doľany.

Krátky popis podujatia s dôležitými info:

V roku 2018 sme pre vás pripravili seriál piatich pretekov v individuálnych mushingových disciplínach Canicross, Bikejoring a Scooter so psom. Každé kolo bude samostatný pretek pre kategórie SC a BJK. V kategórii CC budeme súťažiť o SLOVENSKÝ CANICROSSOVÝ POHÁR, ktorý bude vyhodnotený na záverečnom 5 tom kole podľa súčtu bodov z jednotlivých kôl.
Termíny kôl SCP- (slovenský canicrossový pohár)
1. Kolo 14.4. Trenčín
2. Kolo 21.4 Čadca
3. Kolo 5.5. Rajec
4. Kolo 8.9. Doľany
5. Kolo 9.12. Košice – finále
Usporiadateľ pretekov: Speed4dogs, MK Trenčín, SHT Haniska

Termín : 8.9..2018

Miesto pretekov : JM Vinárstvo Doľany

Riaditeľ pretekov : Jana Mareková
Delegát SZPZ : …

Trať pretekov :cca 3,0km (pri teplom počasí kratšia)
Prihlášky: http://www.mushing.sk/prihlasky/2018-09-08-1.html

Prezentácia pretekárov a vet. prehliadka od 07:30 do 09:00
ŠTART prvého pretekára 10:00 (možnosť posunutia štartu na 9:00 pri teplom počasí)
Štarty individuálne.
Vyhlásenie výsledkov hodinu po dobehnutí posledného pretekára.V cene štartovného obdrží pretekár občerstvenie.(Iba prvý štart)
Zmena programu vyhradená.

Trať: vinice, betónova cesta cca 200 m s možnosťou trávy vedľa

Súťažné kategórie :
CC 1 pes do 14,9kg muži/ ženy
CC 1 pes nad 15kg muži/ ženy/čistokrvní FCI
CC 1 pes juniori do 14 rokov ( v roku konania SCP 2018 nesmie dovŕšiť 15 rokov)
CC 1 pes juniori 15-18 rokov
Bkj 1 pes muži/ ženy/čistokrvní FCI
SC 1 pes /čistokrvní FCI (moznosť štartu aj s dvomi psami, bez možnosti umiestnenia)

UPOZORNENIE !!!
Prilba okrem CC povinná.

Vyhodnotenie kategórie: Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii.
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti troch pretekárok v kategórii.

Uzávierka prihlášok: streda 5.9.2018
Štartovné: 8 € do uzávierky, 12 € po uzávierke na mieste. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku.

Číslo účtu:
SK29 7500 0000 0040 2268 0316
Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.
V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.

Pravidlá a upozornenia:
Pri prezentácií je potrebné predložiť očkovací preukaz psa s platnými očkovaním. Počas celého trvania pretekov musí byť pes vedený na vôdzke pripnutej o postroj psa.
Porušenie týchto pravidiel sa trestá diskvalifikáciou!

Účastníci do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča. Účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia alebo ich psom, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.

Pravidlá pretekov: Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pre kategóriu CC a 18 mesiacov pre SC a BKJ
Pes musí byť počas celej doby preteku pripnutý na vôdzku, toto porušenie sa trestá diskvalifikáciou dvojice.
Pes musí štartovať na postroji- štartovať na obojku nieje dovolené!
Seriál pretekov sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ s výnimkou možnosti štartovania na všetkých 5tich kolách aj pre neregistrovaných pretekárov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na skrátenie trate v prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok.
Vrámci pretekov bude možnosť zapožičať si bežecké vybavenie (postroj atď) v stánku Non-stop dogwear. Treba si ho však dopredu rezervovať mailom na jana@non-stopdogwear.sk najneskôr do dátumu uzávierky prihlášok.

Podrobnosti

Dátum:
8. septembra 2018