Náš príbeh

Vinohradníctvo

Obhospodarovanie 120 hektárov vinohradov vyžaduje viac, ako je na prvý pohľad zrejmé. Starostlivosť o vinohrad začína plánovaním lokality, prípravou pozemku, ďalej zahŕňa aktivity ako zavlažovanie, zúrodňovanie pôdy, sadenie nových klčov a následnú starostlivosť až do prvého zberu po piatich rokoch. Vďaka nášmu vozovému parku všetky tieto aktivity zvládneme vykonávať veľmi efektívne.

Pri budovaní nových vinohradov, ale aj pri modernizácii už existujúcich, využívame poznatky nadobudnuté dlhoročným výskumom a vývojom, preto aj pri výbere stĺpikov, vedenia vinohradu či upevňovacích prvkov vsádzame na istotu.

Výmera vinohradov
120 ha
Oblasť
Juhozápadné svahy Malých Karpát
Rok založenia
1986
Množstvo odrôd
25
Vinohradnícky rajón
Doľanský, Orešanský

Naše vinice

Naše vinice sa rozprestierajú v Doľanskom a Orešanskom vinohradníckom rajóne v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. V týchto rajónoch sú obce s vinohradníckou tradíciou, ktorá sa zachováva až dodnes. Terroir pôdy nezameniteľne určuje charakter hrozna a následne aj vína. Ide o jedinečnú súhru podnebia, pôdy, odrody viniča, ale i pestovateľský postup, ktoré rešpektujú originálne vlastnosti vína. Na juhovýchodnej strane pohoria sú len malé pahorkatiny, ktoré sa dajú dobre obrodiť. Táto časť chotára s rozsiahlymi plochými náplavovými kuželi Parnej a iných potokov v podhorí sa rozprestiera na Trnavskej Pahorkatine. Západná časť chotára leží v pohorí Malých Karpát s chrbtami z kryštalických bridlíc, kamencov a vápencov. Malokarpatská vinohradnícka oblasť má najvhodnejšie podmienky pre pestovanie viniča.

Starostlivosť o naše vinice sa vykonávajú pod dohľadom 3.generácie, a tým je najmladší člen rodiny Marek Mikuš.  Práce vo viniciach začínajú od rezu viniča, pokračujú viazaním, zelenými prácami, až po zber hrozna. Pri prácach využívame najmodernejšie technológie, avšak nezabúdame ani na klasické osvedčené metódy.

V súčasnosti máme vysadených viac ako 25 odrôd viniča. Patria medzi ne tradičné odrody nášho regiónu ako Rizling Vlašský, Rulandské šedé, Modrý Portugal, či Svätovavrinecké. Taktiež aj medzinárodne známe odrody ako Chardonnay, Kerner, Merlot a Alibernet. Našou dominantnou odrodou je Veltlínske zelené s rozlohou cca 34 ha.

Prírodné podmienky

Podnebie je mierne, suchozemské. Priemerná ročná teplota v nadmorskej výške 200m je +9°C. Priemerná teplota vo vegetačnom období je 16,5°C.
Priemerné ročné vodné zrážky sú 810 mm.

Začiatok jarných prác pripadá dlhodobo na 11. – 20. marca.

Geomorfologické pomery

Časť katastra je súčasťou pohoria Malých Karpát, ktoré výrazne ovplyvnilo zloženie a vývoj pôd na ich juhovýchodných svahoch a v predhorí. Tu vystupujú na povrch kremencové štrky, ktoré sú sčasti pokryté dolomiticko-vápencovými štrkmi (v lokalite Trázniky, Purbeky, Lefteky).

V oblasti Parcelárií, Dlhovských, Špindrálov a Kížnarov vychádzajú na povrch kryštalické bridlice.

V oblasti toku Parná je nahromadený podorničný naplavený štrk spolu s pieskom, na ktorých sa vyvinuli lužné pôdy, ktoré v minulosti sčasti podmáčané, slúžili na obhospodarovanie ako lúky.

V oblasti Mladých hôr, Ponkov, Pojtov, Špindrálov, Kížnarov a Vídnarok sú ilimerizované pôdy. Na ílovitom podorničí je ornica s vysokým obsahom kryštalických fylitických bridličných štrkov. Tieto pôdy sa v minulosti, ako aj teraz, využívajú prevažne na výsadbu viníc.

V oblasti Zadných a Predných hájov, Greftov, Krátkych Banátov a Výsad sa nachádza ťažká oglejená pôda. V lokalite obce Nad zábavou, Šibenických a Habánskych je ilimerizovaná pôda oglejená.

Predné Kliny tvorí hnedozem glejová. Na časti chotára na Zadných klinoch je hnedozem na spraši.

Náš príbeh

Vinárstvo

JM Vinárstvo Doľany už roky vsádza na technológiu. Sledujeme trendy, aby sme neustále zvyšovali efektivitu výrobných procesov, a tým aj kvalitu nášho vína. Vďaka vlastným viniciam, ktoré sa nachádzajú v okolí vinárstva, spracovanie hrozna začína takmer ihneď po zbere.

Naša najvzdialenejšia vinica sa nachádza len 5 km od miesta spracovania. Aby sme zabezpečili maximálnu možnú rýchlost’ spracovania, a tiež predišli nežiadúcim zdržaniam v prípade poruchy, je naša vinárska technológia predimenzovaná tak, aby sme zvládli bezproblémovo spracovat’ až 60 000 kg hrozna za deň, teda celú úrodu približne za 15 dní. Doba zberu hrozna však trvá okolo 40 dní, teda spravidla využívame približne iba tretinu našej kapacity. Objem našich cisterien umožňuje skladovat’ 1 000 000 litrov čerstvo vylisovanej novej úrody.

Zariadenia na spracovanie a výrobu:

  • prijímacia linka na ručný a strojový zber hrozna,
  • rototanky na výrobu červených vín s riadeným kvasením,
  • batéria plnoautomatických lisov rôznych objemov,
  • kvasná technológia na biele vina s riadeným kvasením,
  • technológia jablčno-mliečnej fermentácie s riadenou fermentáciou,
  • plnoautomatický filtračný systém pre zastavenie fermentácie aj bežnú filtráciu
  • skladovanie vína v nerezovom a drevenom programe
  • automatizovaná plniaca linka s kapacitou až 18 000 fliaš za smenu zabezpečuje rýchle a kvalitné plnenie fliaš v kontrolovanom prostredí.

Na sklade máme priemerne 250 000 litrov nafľašovaného vína. To znamená, že na skladoch JM Vinárstvo Doľany sa môže nachádzat’ až 2 250 000 litrov vína rôznej zrelosti.

V súčasnosti vyrobíme približne pol milióna litrov vína za rok. Veľkú časť nafľašujeme do tradičných 0,75l fliaš, no rastúca popularita vína z bag-in-boxu si ukrajuje čím ďalej tým väčší podiel.

Pozrite si

Prezentačné video

Máte viac ako 18 rokov?

Obsah je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.