2011

Alibernet - Mikuš

 • 83,67 bodov, Obecná výstava vín Budmerice
 • 88 bodov, Výstava vín Šenkvice, zlatá medaila
 • 88,33 bodov, Vínne trhy Pezinok, zlatá medaila
 • 88,8 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, zlatá medaila, šampión červených vín

2012

Alibernet limitovaná edícia - Mikuš

 • neudávajú body, Výstava vín Svätý Peter, zlatá medaila
 • 86 bodov, Víno Bojnice, strieborná medaila
 • neudávajú body, Finger Lakes, strieborná medaila
 • 84,67 bodov, Víno Nitra Agrovíno, strieborná
 • 86,67 bodov, Vinfest Vinica, strieborná medaila
 • neudávajú body, Great American International Wine Competition, strieborná medaila
 • neudávajú body, Benátecký hrozen 2017, zlato, šampión červených vín

2012

Cabernet Sauvignon - Gold Line

 • 88,33 bodov, Biel Vinalia, strieborná
 • 88 bodov, Výstava vín Jarok, zlatá

2013

Cabernet Sauvignon sladký rosé - Mikuš

 • 89 bodov, Výstava vín Viničné, zlatá
 • 87 bodov, Limbašský čepák, strieborná
 • 85 bodov, Súťaž MUN-DUS, strieborná

2016

Devín - Gold Line

 • 83 bodov, Vitis Aurea Modra, bronzová
 • 86,7 bodov, Malokarpatská výstava vín Doľany, strieborná
 • 83,5 bodov, Gustus Juvelinis,
 • 85,8 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, strieborná
 • 84,33 bodov, Víno Hlohovec
 • 82 bodov, Vinfest Vinica, bronzová

2009

Modrý Portugal - Gold Line

 • 86 bodov, Výstava vín Viničné, strieborná
 • 88 bodov, Vitis Aurea Modra, zlatá
 • 88,7 bodov, Malokarpatská výstava vín Doľany, zlatá
 • 86 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, strieborná

2016

Muškát moravský - Black Line

 • 88 bodov, Báhonská výstava vín, zlatá
 • 85,67 bodov, Linčanský džbánek, strieborná
 • 85,25 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, strieborná

2014

Rizling rýnsky - Gold Line

 • 85,33 bodov, Víno Bojnice, strieborná
 • 87 bodov, Víno Tirnavia, strieborná
 • 85,33 bodov, Vinfest Vinica, strieborná

2014

Rizling rýnsky - Mikuš

 • 82,3 bodov, Malokarpatská výstava vín Doľany, bronzová
 • 82 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, strieborná
 • 88 bodov. Báhonská výstava vín, zlatá

2013

Rizling rýnsky sladký - Gold Line

 • 85,67 bodov, Obecná výstava vín Budmerice, strieborná
 • 86 bodov, Výstava vín Viničné, strieborná
 • 85,6 bodov, Súťaž MUN-DUS, strieborná

2009

Rulandské Modré - Gold Line

 • 80,67 bodov, Výstava vín Šenkvice, bronzová
 • neudávajú body, Výstava vín Svätý Peter, strieborná
 • 85 bodov, Víno Bojnice, strieborná
 • 84,7 bodov, Malokarpatská výstava vín Doľany, strieborná

2016

Rulanské šedé - Black Line

 • 85 bodov, Báhonská výstava vín, strieborná
 • 86 bodov, Súťaž MUN-DUS, strieborná

2016

Sauvignon - Black Line

 • 87,33 bodov, Biel Vinalia, strieborná
 • neudávajú body, Great American International Wine Competition, strieborná
 • 85,33 bodov, Vitis Aurea Modra, strieborná
 • neudávajú body, Výstava vín Svätý Peter
 • 84,667 bodov, Výstava vín Jarok, strieborná
 • 83,5 bodov, Gustus Juvelinis,
 • 89,25 bodov, Dolnoorešanský džbánek vínka, zlatá
 • neudávajú body, Víno mesiaca červen,
 • neudávajú body, Finger Lakes, zlatá
 • 88,33 bodov, Víno Hlohovec, zlatá

2016

Tramín červený - Mikuš

 • 84,67 bodov, Obecná výstava vín Budmerice, strieborná
 • 85,33 bodov, Biel Vinalia, strieborná
 • 84 bodov. Výstava vín Šenkvice, strieborná
 • 83,67 bodov, Vínne trhy Pezinok, bronzová
 • 86 bodov, Gustus Juvelinis, strieborná

2013

Tramín červený sladký - Mikuš

 • 85 bodov, Víno Bojnice, strieborná
 • 88 bodov, Linčanský džbánek, zlatá

2016

Víno z čiernych ríbezlí - Fruit Line

 • 88 bodov, Limbašský čepák, zlatá

Máte viac ako 18 rokov?

Obsah je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.