Začalo obdobie, v ktorom sa pestovateľ viniča dozvie výsledok svojej celoročnej práce. So zberom hrozna prichádza idyla vo vinohrade a očakávanie burčiakovej sezóny. Na zber musí pripraviť vinicu aj pivnicu. Dobu zberu určí podľa optimálneho vyzretia hrozna a cieľa jeho použitia. Termín sa nedá vždy kvôli počasiu presne určiť.

Prípravy na zber hrozna z veľkoplošného vinohradu si vyžadujú vopred určiť postup a organizáciu práce pri zbere aj odvoze úrody. Pri spracovaní hrozna, kvasení muštu sa v pivnici zabezpečia hygienické podmienky. Pre mechanizovaný zber sa pripraví vinohrad aj technika. Veľkovýrobca i záhradkár pravidelne odoberá vzorky hrozna a zisťuje cukornatosť. Vie, že je predpokladom výroby kvalitných vín deklarovaných zákonom č. 332/1966 NR SR. Cukornatosť sa orientačne zisťuje refraktometrom, presnejšie muštomerom, najprácnejšie, ale najpresnejšie sú laboratórne metódy. Muštomerov je viacero typov. U nás používame ČSN muštomer, ktorý udáva hmotnosť cukru v 100 litroch muštu.

Záhradkárovi však postačí refraktometer a praktická skúsenosť na ručenie stupňa vyzretosti zmyslami, teda zrakom, hmatom, čuchom a chuťou. Vizuálne hodnotí odrodový tvar, veľkosť bobúľ a strapcov, ich farbu a priesvitnosť. Hmatom zistí mäkkosť bobúľ, ich oddeliteľnosť od stopky, odhadne hmotnosť strapcov. Čuchom vie ohodnotiť vôňu a chuťou zladenosť cukrov aj kyselín. Prípravy na zber stolového a muštového hrozna sú rozdielne.

Zber sa diferencuje podľa skorosti a farby bobúľ (biele, modré), pričom sa začína najskoršími odrodami. Zber bielych muštových odrôd predstihuje modré odrody. Do skupiny veľmi skorých patrí Čabianska perla, ktorá má vegetačnú dobu do 120 dní. Zo skupiny skorých odrôd možno spomenúť Irsai Oliver a Muškát Ottonel. Nasleduje skupina stredne skorých odrôd so strednou dobou dozrievania, skupina stredne neskorých, neskorých a skupina odrôd veľmi neskorých, ktoré majú dĺžku vegetačnej doby nad 180 dní (vhodné sú iba do najteplejších rajónov). Patria k ním Furmint, Alibernet, Ezerjó. Do týchto skupín sú zaradené všetky naše odrody uvedené v Listine registrovaných odrôd (LRO). Aromatické odrody patria k ambivalentným, vhodné sú na priamy konzum aj na výrobu aromatických vín. Zber pokračuje odrodami menej rezistentnými voči hnilobám, potom – z južne exponovaných vinohradov.

Pridaj komentár

Máte viac ako 18 rokov?

Obsah je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.